[1]
R. Grošelj, „Od glave do nog: meronimija in holonimija v slovarju“, SRL, let. 70, št. 4, str. 443–457, dec. 2022.