[1]
T. Mirtič in M. Snoj, „Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ“, SRL, let. 70, št. 4, str. 459–473, dec. 2022.