[1]
N. Ledinek in A. Perdih, „Enobesedne in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ“, SRL, let. 70, št. 4, str. 475–488, dec. 2022.