[1]
S. Štumberger, „Besedotvorje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika“, SRL, let. 70, št. 4, str. 503–512, dec. 2022.