[1]
D. Krvina in Špela Petric Žižić, „Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje“, SRL, let. 70, št. 4, str. 525–543, dec. 2022.