[1]
M. Snoj in A. Žele, „Merila za razločevanje med medmeti in členki“, SRL, let. 70, št. 4, str. 557–572, dec. 2022.