[1]
M. Uhlik in P. Bičkova, „Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe“, SRL, let. 70, št. 4, str. 591–609, dec. 2022.