[1]
N. Gliha Komac in D. Divjak Race, „Tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)“, SRL, let. 70, št. 4, str. 611–625, dec. 2022.