[1]
G. Tonin, „Analiza znotraj medicine neustaljenega specializiranega izrazja v splošnorazlagalnem slovarju“, SRL, let. 70, št. 4, str. 627–639, dec. 2022.