[1]
S. Vaupot, „Pristop k izdelavi spletnega slovarja ARTES francosko-slovenskega strokovnega jezika“, SRL, let. 70, št. 4, str. 641–654, dec. 2022.