[1]
S. Klemenčič in B. Kern, „Povezljivost Slovarja slovenskega znakovnega jezika in Slovarja slovenskega knjižnega jezika“, SRL, let. 70, št. 4, str. 655–664, dec. 2022.