[1]
L. Godec Soršak, „Teoretični pogled na šolski slovar“, SRL, let. 70, št. 4, str. 667–679, dec. 2022.