[1]
A. Legan Ravnikar, „Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16: kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed“, SRL, let. 70, št. 4, str. 681–692, jan. 2023.