[1]
M. Kuran, „Spomin in pozaba (pozabljanje) v delu Przeważna legacyja Samuela Twardowskega“, SRL, let. 71, št. 3, str. 289–306, nov. 2023.