[1]
D. Gabrovšek, „Povedkov prilastek v slovenščini“, SRL, let. 71, št. 2, str. 113–128, jun. 2023.