[1]
M. Głuszkowski, „Preklapljanje in mešanje kodov na različnih jezikovnih ravneh: primer poljskega jezikovnega otoka v Sibiriji: Against the example of a Polish language island in Siberia“, SRL, let. 71, št. 2, str. 161–174, jun. 2023.