[1]
A. Žele, „Jubilejni zapis za prof. dr. Eriko Kržišnik“, SRL, let. 71, št. 2, str. 203–204, jun. 2023.