[1]
J. Kusterle, „Vloga spola in žensko vprašanje v (slovenski) ulični poeziji“, SRL, let. 71, št. 3, str. 241–256, nov. 2023.