[1]
K. T. Witczak, A. Kowalski, in M. Rychło, „Dwa południowosłowiańskie herpetonimy w oświetleniu językoznawczym i etnograficznym (psł. *korvosъsъ ‘wąż Eskulapa’, *guja ‘wąż, żmija’)“, SRL, let. 71, št. 4, str. 355–368, dec. 2023.