[1]
M. Čepar in A. Jelovšek, „Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja “, SRL, let. 71, št. 4, str. 485–504, dec. 2023.