[1]
A. Jelovšek in E. Trivunović, „Slovenski frazeološki ustrezniki v nebiblijskih prevodnih besedilih 16. stoletja“, SRL, let. 71, št. 4, str. 533–548, dec. 2023.