[1]
M. Šekli, „Nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku“, SRL, let. 71, št. 4, str. 447–462, dec. 2023.