[1]
M. Trojar, „Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih“, SRL, let. 71, št. 4, str. 505–518, dec. 2023.