[1]
T. Fajfar in M. Žagar Karer, „Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču“, SRL, let. 71, št. 4, str. 369–384, dec. 2023.