[1]
T. Kralj, „Jezikoslovna analiza govorjene slovenščine pri nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti v Torontu“, SRL, let. 71, št. 4, str. 399–412, dec. 2023.