[1]
D. Gabrovšek in E. Štarkl, „Poletna šola tvorbenega jezikoslovja EGG“, SRL, let. 71, št. 4, str. 549–551, dec. 2023.