[1]
S. Atelšek in J. Sitar, „Analiza izlastnoimenskih in kratičnih fizioterapevtskih terminov“, SRL, let. 71, št. 4, str. 385–398, dec. 2023.