[1]
A. Radoman, „Genološke i tematološke karakteristike peraških počašnica predmodernoga doba“, SRL, let. 72, št. 1, str. 15–32, maj 2024.