[1]
D. Celinšek, M. Markič, in P. Štrukelj, „Besedilni kazalniki terminološke negotovosti in sopomenskost ob jezikovnem prevzemanju v menedžmentu“, SRL, let. 72, št. 1, str. 89–106, maj 2024.