[1]
D. Košir, „Slovensko slovstvo v Istri pred prvo svetovno vojno: opis slovenskega knjižnega fonda pri sv. Ani v Kopru“, SRL, let. 72, št. 1, str. 47–70, maj 2024.