[1]
R. Kerimova, „Gora kot arhetip »vrha« v delih Magometa H. Mokajeva“, SRL, let. 72, št. 1, str. 33–46, maj 2024.