[1]
B. Ivančič Kutin, „Folklorno besedilo o kolektivnem maščevanju vaščanov nad volkom na Trnovem ob Soči: analiza štirih variant in vloga hišnih imen pri prenosu izročila“, SRL, let. 72, št. 2, str. 181–196, jul. 2024.