[1]
R. Szeptyński in M. Majer, „Splošnoslovansko *-nǫ-, *-ny- ali *-nu-? Nov pogled na rekonstrukcijo pripone glagolov II. vrste. Slovenski dokazi za *-nu-“, SRL, let. 72, št. 2, str. 131–152, jul. 2024.