[1]
M. Meterc in R. Mrvič, „Zgradbene in pomenske značilnosti slovenskih velerizmov iz zbirke Pregovori“, SRL, let. 72, št. 2, str. 113–129, jul. 2024.