[1]
N. Košuta, „Metaforičke kolokacije u hrvatskome jeziku na primjeru imenica koje označavaju djelovanje“, SRL, let. 72, št. 2, str. 167–179, jul. 2024.