[1]
K. J. Kozak, „Funkcija ženskih dramskih oseb v etičnem loku Cankarjeve dramatike“, SRL, let. 72, št. 2, str. 197–210, jul. 2024.