Rebernik, T., in D. Gilbers. „ Morebitni Medsebojni Vpliv Prozodije Slovenskega Govora in Slovenske Ljudske Pesmi“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 4, april 2017., str. 577-92, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66161250.