Marot Kiš, D. „Sjećanje Na život: Pripovijedanje I pamćenje U Romanu Mamac Davida Albaharija“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 3, marec 2017., str. 475-86, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65582690.