Šubarić, S. „Status skraćenica – U Istorijskoj I Savremenoj Perspektivi“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 2, februar 2017., str. 263-80, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64486242.