Huber, D. „Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične Analize Slovenskega Medijskega Govora (na Primeru Besednovrstne Predvidljivosti Poudarkov)“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 2, februar 2017., str. 281-99, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487010.