Perenič, U. „Predgovor“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 2, februar 2017., str. 341-2, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64376930.