Toporišič, T. „Svežina Dramskih Praks in Njihovih Analiz (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016)“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 2, februar 2017., str. 420-3, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64491106.