Šivic-Dular, A. „Zapisnik Zasedanja razširjenega Predsedstva MSK (Bukarešta, 24.–25. September 2016)“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 2, februar 2017., str. 424-32, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64496738.