Perenič, U. „Še K Pojmu Medialnosti“. Slavistična Revija, Let. 65, št. 1, januar 2017., str. 3-19, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63767138.