Gruber, K. „Kinofikacija Umetnosti“. Slavistična Revija, let. 65, št. 1, januar 2017, str. 43-51, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63778146.