Radojević, D. „O Upotrebi Prezenta U Crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj Prozi “. Slavistična Revija, Let. 64, št. 4, april 2016., str. 427-41, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63351906.