Mikolič Južnič, T. „Prikaz Nominalizacije V razpoložljivih Korpusih slovenščine “. Slavistična Revija, Let. 64, št. 4, april 2016., str. 443-62, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63343458.