Hladnik, M., L. Zibelnik, J. kolar, in A. Bjelčevič. „Nova prešerniana“. Slavistična Revija, Let. 64, št. 3, marec 2016., str. 241-68, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62389346.