Uhlik, M., in A. Žele. „Primerjalna Analiza Dveh Tipov stavčnih Zgradb S Povedkovim določilom V slovenščini in ruščini“. Slavistična Revija, Let. 64, št. 3, marec 2016., str. 385-00, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62383202.