Ulčnik, N. „Dvojnici Bolnica – bolnišnica V 19. Stoletju in Danes“. Slavistična Revija, let. 62, št. 4, april 2014, str. 647-63, https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21243912.